Tổng quan 2 Block căn hộ The Gold View

Cuộc sống tại Millennium Masteri quận 4 ngập tràn trong hạnh phúc
Đánh giá của bạn.
Mặt bằng 2 Block A và B The Gold View
căn hộ 1 PN The Gold View