Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở này.

Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở này.

gói 30000 tỉ.ngân hàng nhà nước hỗ trợ gói 30000 tỉ

Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở này.

Đánh giá của bạn.