PC-C2

dân số tăng nhanh các dự án căn hộ cao cấp không thể đáp ứng kịp
Đánh giá của bạn.
mặt bằng căn B
không quá quan trọng khi túi tiền chưa cho phép bạn ở trung tâm