Hồ Skypearl vào xế chiều

Hồ Skypearl vào xế chiều

phối cảnh Angia Skyline

Hồ Skypearl vào xế chiều

Đánh giá của bạn.
Angia Skyline nằm ngay cạnh sông Sài Gòn
Bể bơi về đêm